Träramhus

Idag blir trä ett väldigt modernt byggmaterial. Det är miljövänligt, naturligt, hållbart och tidstestat. Trots att människor ofta tycker att en privat villa är en massiv stenbyggnad, blir träramhus alltmer populära. Ett helt färdigt träramhus skiljas visuellt inte så mycket från andra hus, när det gäller utsidan och insidan, eftersom nästan alla trädelar är dolda under efterbehandlingselement. Träramhus är en populär typ av konstruktionen på grund av deras höga energieffektivitet och låga uppvärmningskostnader. Träramhus är normalt byggda med hjälp av förnybara källor. Träramhus är en relativt kostnadseffektiv typ av huskonstruktionen, om man jämför med block- och tegelhus, eftersom kostnaden för träramhusets byggande med färdig efterbehandling och alla kommunikationer är 10-15% mindre än kostnaden för konstruktionen av ett blockhus och 30- 40% mindre än kostnaden för ett tegelhus. Man bör komma ihåg att träramhus inte är mer sparsamma bara vid konstruktionen utan också vid dess användning. Till exempel, för att uppnå samma energieffektivitet av ett tegelhus, bör tjockleken på dess yttre vägg vara minst 1 m.

house construction in process

Byggnadshastighet för träramhus                                                                                     Den mest praktiska, snabba och bekväma lösningen är att bygga ett träramhus som är tillverkat av prefabricerade träramsystem, och därför kallas ett sådant hus också för modulhus, prefabricerat hus eller panelhus. Denna teknik låter bygga ett hus mycket snabbt (på ungefär tre månader), och byggandet kan utföras snabbt och exakt, eftersom man använder mycket mindre mänskligt arbete. Träramhus är inte bara de populäraste och billigaste utan också de mest hållbara, funktionella och praktiska. Kostnaderna för att bygga trähus minskas betydligt på grund av trämaterialets värmeisolering och värmeledningsförmåga. En stor fördel är snabb byggsprocess och byggnadens driftsättning samt miljövänliga och hållbara material som hjälper att skapa komfort och trevnad.

Husets byggande när som helst under året                                                                En mycket viktig aspekt är att ett hus kan byggas under vilken som helst årstid och under alla väderförhållanden. Vid byggandet av andra hustyper, till exempel av tegel, block, betong etc. händer det så att byggprocessen stoppar under en längre tid. Tack vare husets lätta byggprocess behöver man inte vänta tills huset “sätter sig”, eftersom man kan bo där direkt efter byggandet. Tack vare konceptet av torr konstruktion, träramhus kan byggas, i motsats till de block- och tegelbyggnader, när som helst under året och under alla väderförhållanden, även på vintern, utan att vänta på att materialet blir torrt. Träramhus kan byggas upp till taket på några veckor, beroende på dess byggnadsprojekt. Huset får byggas inte bara när som helst på året, utan också efterbehandlas, t.ex., man får lägga taket, efterbehandla fasaden, bygga intern kommunikation och inredning osv.

Om oss

Northouse Construction company Ltd. är en lettisk tillverkare av träramhus i Lettland och Skandinavien sedan 2014. Företagets huvudaktivitet är byggande av ekologiska rampanelhus av trä, bland annat bostadshus, sommarstugor, gästhus, kontorsbyggnader, enligt standardprojekt eller individuella projekt. En av de största fördelarna med denna tillverkare är dess möjlighete att erbjuda varje kund en individuell lösning. Nu är vårt företags produktionskapacitet 1500 kvm boyta i månaden. När vi tillverkar våra hus använder vi endast högkvalitativa och certifierade material som uppfyller EU:s standarder.

Vi använder endast det bästa trämaterialet

Vid byggandet av trähus använder man ofta trä från barrträd – vanligen från tall och mindre ofta från gran, lärk, ceder etc. Vi väljer endast högkvalitativt trä med EU C24 certifieringen. Träfukthalten överstiger inte 18-20%. Trämaterialet är sorterat. För husets bärande träkonstruktioner, som innebär ytterväggar, bärande innerväggar, inner- och yttertak, använder vi granvirke i klass C24 och för innerväggar använder vi  blandning av gran/tall i klass C16 eller endast tall i klass C16. Valet av trämaterialet bestäms tillsammans med ingenjören under designprocessen. Under byggandet använder vi virke från Lettland och de baltiska staterna. Du kan lita på att vi väljer rätt trä.

FÄRDIGA PROJEKT

Man får välja ett av 20 färdiga projekt:

miranda_slider_lv
mark_slider
amber_slider
otilija-1-slider
eryk_slider
Otilija-3-slider
kolorado_main_slaider
otilija-2_slider
sanija_slider
sigita_slaider
simons_main_slider
previous arrow
next arrow
miranda_slider_lv
mark_slider
amber_slider
otilija-1-slider
eryk_slider
Otilija-3-slider
kolorado_main_slaider
otilija-2_slider
sanija_slider
sigita_slaider
simons_main_slider
previous arrow
next arrow

LÖSNINGAR

Vi erbjuder en omfattande lösning för huskonstruktion.

Vårt företag specialiseras på konstruktionen av träramhus, därför erbjuder vi inte grundkonstruktion, värme- och kommunikationsinstallationer och inredning.

Detaljer om panelsammansättning

Outer bearing wall
inner wall
unloaded wall
overlap between floors
roof insulation
Roof
previous arrow
next arrow
Outer bearing wall
inner wall
unloaded wall
overlap between floors
roof insulation
Roof
previous arrow
next arrow
  • Ytbehandling med träskivor.
  • Denna uppsättning innehåller gipsskivor som inte är installerade på de väggar därkommunikationsläggning behövs.

Färdiga hus

Våra kunder har redan uppskattat vårt ansvar för arbetet och projektrealiseringen.

GreenHouse1forprint1800x1200.jpeg
BH2.jpeg
ForprintLQ.jpeg
BH3.jpeg
jpg1.jpeg
17458201_1278320402237547_1724613806134671605_n1-515x370.jpeg
20170722_162256LQ.jpeg
20180718_084352 opt
PHOTO-2018-12-07-00-51-01
20170914_103826-514x370
20170914_104555-514x370
IMG_3820-514x370
20180718_113137 samazinats
PHOTO-2019-01-27-23-49-43
PHOTO-2019-02-02-12-15-43
PHOTO-2019-02-02-12-16-37
PHOTO-2019-02-02-12-17-11
PHOTO-2019-02-02-12-17-33
PHOTO-2019-02-02-12-17-53
PHOTO-2019-02-02-12-19-31
PHOTO-2019-02-02-12-21-13
PHOTO-2019-02-02-12-21-59
PHOTO-2019-02-02-12-25-07
PHOTO-2019-02-02-12-32-00
PHOTO-2019-02-02-12-33-12
e01ede2d-c43a-4a0c-bae1-249b2fde453e
e51d0964-b9a0-4269-b063-624a4bb0318d (1)
PHOTO-2019-03-29-08-41-32
PHOTO-2019-03-29-08-41-33
PHOTO-2019-03-29-08-44-02
PHOTO-2019-06-18-23-54-34
PHOTO-2019-06-18-23-55-00
PHOTO-2019-06-18-23-55-01 (1)
PHOTO-2019-06-18-23-55-01 (2)
PHOTO-2019-06-18-23-55-01
previous arrow
next arrow
GreenHouse1forprint1800x1200.jpeg
BH2.jpeg
ForprintLQ.jpeg
BH3.jpeg
jpg1.jpeg
17458201_1278320402237547_1724613806134671605_n1-515x370.jpeg
20170722_162256LQ.jpeg
20180718_084352 opt
PHOTO-2018-12-07-00-51-01
20170914_103826-514x370
20170914_104555-514x370
IMG_3820-514x370
20180718_113137 samazinats
PHOTO-2019-01-27-23-49-43
PHOTO-2019-02-02-12-15-43
PHOTO-2019-02-02-12-16-37
PHOTO-2019-02-02-12-17-11
PHOTO-2019-02-02-12-17-33
PHOTO-2019-02-02-12-17-53
PHOTO-2019-02-02-12-19-31
PHOTO-2019-02-02-12-21-13
PHOTO-2019-02-02-12-21-59
PHOTO-2019-02-02-12-25-07
PHOTO-2019-02-02-12-32-00
PHOTO-2019-02-02-12-33-12
e01ede2d-c43a-4a0c-bae1-249b2fde453e
e51d0964-b9a0-4269-b063-624a4bb0318d (1)
PHOTO-2019-03-29-08-41-32
PHOTO-2019-03-29-08-41-33
PHOTO-2019-03-29-08-44-02
PHOTO-2019-06-18-23-54-34
PHOTO-2019-06-18-23-55-00
PHOTO-2019-06-18-23-55-01 (1)
PHOTO-2019-06-18-23-55-01 (2)
PHOTO-2019-06-18-23-55-01
previous arrow
next arrow